BESTYRELSE 

 

Formand                                 Kontakt

Ole H. Højbjerg                                                5150-3320   

Kassen

Henrik Hansen                                                   2066-1251

Næstformand

Martin Loven                                                   

Øvrige Medlemmer

Thomas Nielsen                                                 2292-4803                                               

Bjarne Larsen                                                    5671-3137

Niels Jensen                                                      2025-2355

Johnny Gosch                                                    3029-8070

Benny Christiansen                                            2217-0701

Emil Jahn